Highest
Highest rents in Oslo

Leiemarkedsundersøkelsen (RMS) 2017 viser at leietakere som bor i Oslo, betaler mest for utleieboliger. Leie i Stavanger viser et lavere nivå enn sentrum av Bergen…


Highest rents in Oslo

The rental market survey 2016 shows that tenants living in Oslo pay the most for rented dwellings. Contrary to previous surveys, rents in Stavanger show…