Trond Mohn pays the most taxes

Trond Mohn from BergenTrond Mohn from Bergen.Photo: Marit Hommedal / NTB scanpix
Advertisements

Trond Mohn located on top in income, wealth and taxes paid last year.

The business man earned 871 million kroner in 2015, according to the tax rolls which were published on Thursday night.

The businessman in Bergen, which is also known as a very generous man, is on the top of the list of those who earned the most money in Norway last year, the newspaper Dagens Næringsliv reported.

He also has the greatest wealth of 9.845 billion, and naturally also pays the most tax.

Contribute to the community

– I pay my taxes with joy, says billionaire to BergensAvisen. He paid 318 million last year, about 180 million more than the year before.

– I have no regrets. I am privileged, and think it’s okay that the lists are published.

I am proud of my contribution, and proud to contribute to the community, says Mohn.

Also investor Øystein Stray Spetalen, which follows behind Mohn on income and Svein Stole in third contributes well to the community.

Spetalen paid over 142 million in taxes, while Støle was listed with 122 million.

Rich sisters

A little down the list of top richest was Mohn salmon heir Gustav Magnar Witzøe which has an equation fortune 9.840 billion.

The money originates from the family-owned farming company SalMar on Freya. He had last year a taxable income of 142 million. Then follows Kjell Inge Røkke with almost 9.8 million in assets, but no earnings.

The sisters Katharina (21) and Alexandra Andresen (20) are Norway’s richest women, which is good for more than 7 billion each. The wealth comes from the family company Ferd.

Source: NTB scanpix / Norway Today

——–

Trond Mohn topper listene

Trond Mohn ligger på topp både i inntekt, formue og betalt skatt i fjor.

Næringslivsmannen tjente 871 millioner kroner i 2015, viser skattelistene som ble offentliggjort torsdag kveld.

Forretningsmannen i Bergen, som også er kjent som en svært sjenerøs, er suverent på topp på listen over dem som tjente mest penger i Norge i fjor, skriver avisen Dagens Næringsliv.

Han har også den største formuen med 9,845 milliarder kroner, og betaler da naturlig nok også mest skatt.

Bidra til fellesskapet

– Jeg betaler min skatt med glede, sier milliardæren til Bergensavisen. Han betalte 318 millioner kroner i fjor, cirka 180 millioner mer enn året før.

– Jeg har ingenting å beklage meg over. Jeg er privilegert, og synes det er helt i orden at listene offentliggjøres.

Jeg er stolt av mitt bidrag, og stolt over å få bidra til fellesskapet, sier Mohn.

Også investoren Øystein Stray Spetalen, som følger på plassen bak Mohn på inntektstoppen, og Svein Støle på tredjeplass bidrar godt til fellesskapet.

Spetalen betalte over 142 millioner i skatt, mens Støle er oppført med vel 122 millioner.

Rike søstre

På formuestoppen følges Mohn tett av laksearvingen Gustav Magnar Witzøe som har en ligningsformue på 9,840 milliarder kroner.

Pengene stammer fra det familieeide oppdrettsselskapet SalMar på Frøya. Han hadde i fjor en skattepliktig inntekt på 142 millioner kroner. Deretter følger Kjell Inge Røkke med nesten 9,8 millioner i formue, men null i inntekt.

Søstrene Katharina (21) og Alexandra Andresen (20) er Norges rikeste kvinner, der er gode for vel 7 milliarder hver. Formuen kommer fra familieselskapet Ferd.

Advertisements