Congratulations with Kvenfolkets Day!

KvenfolketCongratulations with Kvenfolkets Day.Photo: wikimedia.org
Advertisements

Today marks Kvenfolkets Day in Norway and Sweden. The day is a celebration of the Kven history and culture of our country.

– I want to congratulate all Kven with their birthday, says Minister Jan Tore Sanner.

Kven’s is an important part of the cultural diversity in Norway.

– Many enthusiasts work tirelessly to preserve the Kven language and culture. I will thank you for your services, he said.

The government’s goal is that the Kven’s  in Norway should be allowed to develop their language and culture. The Government has therefore begun work on a targeted plan for the Kven language. The plan will be developed in contact with Kven organizations and language environments.

– The aim is that this plan will pave the way for a better future for the Kven language, says the Minister.

Kvenfolkets Day

Kvenfolkets Day was first marked by Norwegian Kven [a Finnish minority] in 2013. In 2014 it was agreed between two Kven organizations that March 16 will be the National Day. Since then the day has been marked by various local events in areas where Kven live in Norway and Sweden.

 

————–

Onnee Kväänikansan päiväle!

Tääpänä oon Kväänikansan eli Kainulaiskansan päivä sekä Norjassa ja Ruottissa. Tääpänä markeeraama kvääniin eli kainulaisten histooriaa ja kulttuurii meiđän maassa. – Mie toivon kaikile kvääniile onnee päiväle, sannoo staatinneuvos Jan Tore Sanner.

Kväänit oon tärkkee osa Norjan kulttuurillisesta monenlaisuuđesta. – Monet tulisieluiset ihmiset työtelhään sen etheen ette säilytethään kväänin kielen ja kulttuurin. Mie kiitän teitä sen työn eđestä, sannoo Sanner.

Hallitus eli rejeerinki halluu ette Norjan kväänit saađhaan eđistäät ommaa kieltä ja kulttuurii. Sen tähđen hallitus oon tekemässä plaanan kväänin kieltä varten. Met olema kontaktissa kväänijärjestöitten ja kväänin kielimiljöitten kans ko tehemä plaanan.

– Tämän plaanan mooli oon ette kväänin kielelä olis parempi tulleevaisuus, sannoo staatinneuvos.

Kväänikansan päivä

Norjan kväänit eli kainulaiset markeerathiin päivää ensi kerran vuona 2013. Vuona 2014 olthiin kaksi kväänijärjestöö yksituumaiset ette 16. marsikuuta oon Kväänikansan päivä. Sen jälkhiin oon päivää markeerattu paikoissa joissa kväänit asuthaan.

 

Source: government.no / Norway Today

Advertisements